• Köp eller försäljning av fast egendom
  • Skatter i Spanien
  • Arvskiften och testamenten
  • Övrigt

Köp eller försäljning av fast egendom

Ett köp av bostad är en av de viktigaste och största investeringar i de flestas liv. Om man dessutom köper bostad i ett främmande land är det ännu viktigare att ta hjälp av ett kunnigt ombud med de nödvändiga kunskaperna. Om du anlitar oss som ombud i köpet kan du vara säker på att vår första prioritet är att säkerställa att din investering genomförs på ett säkert sätt.

Om du funderar på att köpa eller sälja bostad i Spanien och inte är bevandrad i processerna, tveka inte att kontakta oss. Vi förklarar hela processen i detalj och med total transparens vad gäller de omkostnader som är kopplade till operationen.

Om du inte personligen kan vara på plats i Spanien kan du med fullständig trygghet lämna fullmakt till oss.

Kontakta oss för mer information.

Skatter i Spanien

Oavsett om du är resident eller icke i Spanien, och äger fast egendom, är du skyldig att betala skatt till både stat och kommun. Stattin & Partners, med våra tjänster för skatterepresentation, säkerställer att dina skattemässiga skyldigheter tillgodoses för att undvika kostsamma straffavgifter.

Om du anlitar oss som skatteombud, förutom att ombesörja betalning av dina skatter, har du även tillgång till fri konsultation och rådgivning.

Arvskiften och testamenten

Som utlänning med tillgångar i Spanien och med syfte att förenkla ett eventuellt framtida arvskifte, är det att rekommendera att man upprättar ett spanskt testamente för det tillgångar som finns här. Vi hjälper dig med detta också.

Om du behöver hjälp med att genomföra ett arvskifte av spanska tillgångar så finns vi vid din sida även för detta. Våra medarbetare är specialiserade inom detta område och, också under denna svåra stund, hjälper vi dig med processen.

Övrigt

  • Legalisering av tillbyggnader.
  • Uthyrningslicens.
  • Ansökan NIE.
  • Residenciaansökningar.
  • Omregistrering av abonnemang för t.ex. vatten och el.
  • Upprättande av olika typer av kontrakt och avtal.

Om du, som utlänning i Spanien, har behov av hjälp i andra ärenden, tveka inte att kontakta oss. Om inte vi kan hjälpa dig kan vi säkert förmedla en kontakt till någon som kan.