Vanliga frågor

Jag är icke resident i Spanien. Är jag skyldig betala skatt?

Ja, alla icke residenta fysiska personer som äger fast egendom i Spanien är skyldiga betala både en kommunal fastighetsskatt samt även statlig skatt, bägge skatterna baseras på det kommunala taxeringsvärdet.

Som icke resident som hyr ut sin bostad på korttid, behöver jag deklarera dessa intäkter i Spanien?

Ja, en deklaration ska presenteras varje kvartal genom vilken man betalar en fast skattesats baserad på nettointäkten för kvartalet.

Vad är ett NIE?

Det är förkortningen av det spanska benämningen på “ID-nummer för utlänningar”. Det är obligatoriskt att inneha ett N.I.E. för de flesta operationer som ska göras i Spanien, t.ex. köp och försäljning av fastigheter, arvskiften, etc.

Ur skattemässig synvinkel, vilken är den största skillnaden mellan att vara resident och icke resident i Spanien?

En icke resident beskattas endast baserat på taxeringsvärdet för den fasta egendomen. Som resident beskattas dina globala faktiska inkomster, oavsett ursprung.

Jag är inte resident i Spanien. Varför behöver jag ett skatteombud?

De flesta utlänningar känner inte till, av uppenbara orsaker, spansk skattelagstiftning eller de processer man måste ha kunskap om för att uppfylla sina skyldigheter. Om man anlitar ett skatteombud är ombudet ansvarigt för att dessa skyldigheter uppfylls och ombesörjer betalning av skatterna. Dessutom kan ditt skatteombud hjälpa dig med många andra frågor som kan dyka upp rörande ditt boende i Spanien.

Kan ni hjälpa till med att upprätta ett testamente i Spanien?

Självklart, kontakta oss för ett första möte för att lämna de underlag och uppgifter vi behöver för att förbereda testamentet. Vi beställer sedan en tid hos en spansk notarie inför vilken det spanska testamentet ska signeras på ett senare datum. Låt våra experter hjälpa dig med detta.

Rekommenderar ni att man anlitar ett ombud vid köp av fastighet i Spanien?

Absolut. Det finns stora skillnader mellan Spanien och Skandinavien vad gäller köpeprocessen. Därför är det viktigt att anlita ett erfaret ombud, bl.a. med syfte att undvika de fallgropar som kan finnas. Vi kan företräda er genom hela processen som vi genomför på ett säkert och transparent sätt.

Vi är intresserade av att sälja vår fastighet men har inga möjligheter att resa till Spanien för att vara på plats personligen. Kan Stattin & Partners företräda oss?

Absolut. Om ni har möjlighet att personligen vara på plats, kan vi förklara hur det går till att ta fram en fullmakt i ert hemland i vilket den ska vara signerad inför notarius publicus. Kontakta oss gärna så förklarar vi hur det går till.

Bekanta till oss har sagt att vi borde skaffa residencia i Spanien. Vad är det som avgör om man ska bli resident eller inte?

Om man inte är bosatt i Spanien under mer än 183 dagar per kalanderår, finns det ingen anledning att ansöka om residencia. För mer information är ni välkomna att kontakta oss för mera detaljerad information och anpassad till era specifika omständigheter.

Mina föräldrar som äger en bostad i Spanien börjar komma till åren. Om det i framtiden skulle bli nödvändigt att göra ett skifte av deras tillgångar, kan Stattin & Partners företräda oss i ett sådant ärende?

Ja, arvskiftesfrågor är en av de frågor vi är specialiserade inom. Välkomna att kontakta oss för mera information och en förklaring av hur arvskiftesprocessen går till och vilken dokumentation som är nödvändig.